Halong Bay | Halong Bay Tours | Junk - Boats | Hotels in Halong | Halong Bay Photos | Halong Bay Map | Contact Us | About Us
 
 
 
 
 
 
  Red Dragon Junk 3days/2nights
 
 

Ha Long Bay @ Vietnam